Cáp điện áp XLPE/PVC – 12/20(24)kV

Giá bán :

Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC

Không giáp bảo vệ – Cấp điện áp 12/20(24)kV (XLPE/PVC).

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Untitled Document