Cáp điện áp 6/10(12)kV (XLPE/SWA/PVC).

Giá bán :

Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC

 

Có giáp bảo vệ bằng dây thép tròn – Cấp điện áp 6/10(12)kV (XLPE/SWA/PVC).

 

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Untitled Document