Cáp điện áp 3.6/6(7.2)kV (XLPE/SWA/PVC).

Giá bán :

Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC

Có giáp bảo vệ bằng dây thép tròn – Cấp điện áp 3.6/6(7.2)kV (XLPE/SWA/PVC).

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Untitled Document