Cáp điện 1 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV – Cu/XLPE/PVC

Giá bán :

Kết cấu

  1. Lõi dẫn điện/Conductor: Đồng/Copper
  2. Lớp cách điện/Insulation: XLPE
  3. Lớp bọc ngoài/Outer sheath: PVC
Untitled Document