Ống Xoắn HDPE

Giá bán :

ản phẩm thuộc tiêu chuẩn: JIS C3653:1994; ISO 3127:1980; ASTM D1525:1996; KS M3413:1995
Định dạng hình học của ống là dạng lượn sóng, mang lại cho ống rất nhiều ưu thế:
1. Thoát nhiệt tối đa cho cáp khi vận hành
2. Giảm thiểu ma sat khi kéo cáp
3. Tăng khả năng chịu ép, nén, tăng độ cứng cho ống
4. Uốn lượn dễ dàng, thi công trong mọi địa hình
5. Độ dài theo yêu cầu.

Untitled Document