Máng Nối Composit

Giá bán :

Sản phẩm chuyên dụng để nối thẳng các ống nhựa xoắn dùng cho đường cáp điện ngầm cao thế 110kV và 220kV

Untitled Document