Côn Thu

Giá bán :

Côn thu dùng để nối hai đường ống nhựa xoắn HDPE kích thước khác nhau;

Untitled Document