Cáp điện hạ thế Taya 4 lõi -CV

Giá bán :

Cáp điện hạ thế Taya 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, 0.6/1kV, IEC 60502-1 – Ký hiệu: CV 4 x … (1.5, 2.5, 4.0,… mm²)

Untitled Document