Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA XLPE/CWS/PVC/HDPE

Giá bán :

TỔNG QUAN 

Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA XLPE/CWS/PVC/HDPE bao gồm các tiết diện: 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2, 800mm2.

Untitled Document