Ổ Cắm S98U3

Giá bán :

S98U3
3 Ổ Cắm 2 Chấu 16A
16A 2 Pin Triple Socket

Untitled Document