Cáp điều khiển ruột mềm có màn chắn 300/500 V – Cu/PVC/PVC/SB/PVC

Giá bán :

Kết cấu

  1. Lõi dẫn điện/Conductor: Đồng/Copper
  2. Lớp cách điện/Insulation: PVC
  3. Lớp bọc lót/Inner sheath: PVC
  4. Màn chắn/Screen: Lưới sợi đồng/SB
  5. Lớp bọc ngoài/Outer sheath: PVC
Untitled Document