Cáp AXV 2 lõi

Giá bán :

Mục đích sử dụng: dùng để truyền tải, phân phối điện dân dụng và trong công nghiệp, lắp đặt cố định
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1

Untitled Document