Cáp chống cháy 1 lõi không có giáp bảo vệ – 0.6/1kV – Cu/Mica/XLPE/FR-PVC

Giá bán :

Untitled Document