CÁP NHÔM AXV 1 LÕI 2 LỚP BỌC

Giá bán :

Mục đích sử dụng: Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc…
+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1

Untitled Document