Ống nhựa uPVC EuroPipe

Giá bán :

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

– Ống nhựa uPVC Châu Âu Xanh (EuroPipe): được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002/ ISO 4422-2:1996, TCVN 8491-2:2011/ISO 1452-2:2009; ISO 9001:2015

– Áp suất làm việc: 3 bar, 4bar, 5bar, 6bar, 8bar, 10bar, 12,5bar, 16bar, 20 bar, 25bar

– Tiêu chuẩn chất lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất của EuroPipe được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Untitled Document