Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR

Giá bán :

  • Vật liệu: Random Polypropylene
  • Kích cỡ: Từ DN 20 mm đến DN 160mm
  • Áp suất làm việc:10 bar, 16bar, 20bar, 25 bar
  • Tiêu chuẩn: DIN 8077 – 8078; iso 9001:2008
  • Mầu sắc: Trắng sọc xanh, xanh sọc đỏ
  • Mối nối: Nối ống và bộ phận nối mối nối socket bằng hàn nhiệt socket
Untitled Document