Cáp đồng ngầm 1 lõi

Giá bán :

+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1

Untitled Document