Cáp đồng 1 lõi, 1 lớp bọc

Giá bán :

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1

Untitled Document