CÁP ĐIỀU KHIỂN DVV

Giá bán :

Mục đích sử dụng: Sử dụng để chuyền tín hiệu điện điều khiển các thiết bị …
+ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 5935-1:2013, IEC 60502-1:2009

Untitled Document