CÁP ĐIỆN FR-CVV-S 10C X 1.5

Giá bán :

0.6-1kV CU/PVC/FR-PVC-S

Untitled Document