CÁP ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC DVV/DSTA – 0,6/1 KV

Giá bán :

Untitled Document