Cáp CXV 1 lõi

Giá bán :

Mục đích sử dụng: Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc…
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1

Untitled Document