Cáp chống cháy nhiều lõi có giáp bảo vệ – 0.6/1kV

Giá bán :

Tiêu chuẩn áp dụng : IEC 60502-1, IEC 60331

Kết cấu

1. Lõi dẫn điện : Đồng
2. Lớp chắn lửa : Băng Mi-ca
3. Lớp cách điện : XLPE
4. Lớp bọc lót : PVC chống cháy hoặc
6. Giáp bảo vệ : Sợi nhôm
7. Lớp bọc ngoài : PVC chống cháy hoặc

Untitled Document