CÁP CHẬM CHÁY CXE/FRT –LSHF – 0,6/1 KV ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ LSHF

Giá bán :

Untitled Document